فرماندار اردبیل: ضرورت توجه به توریست درمانی/ توانمندی‌های بالقوه به بالفعل تبدیل شود